Tyhjä

Yhteensä 0,00 €

F-Secure Radar

F-Secure Radar on käänteentekevä alusta, jolla tunnistat ja hallitset sekä sisäisiä että ulkoisia tietoturvauhkia, raportoit riskeistä ja varmistat yrityksesi toiminnan säädösten mukaisuuden (kuten GDPR ja PCI) nyt ja tulevaisuudessa. Se paljastaa IT:n katvealueet ja niissä piilevät haavoittuvuudet sekä tietoturvauhkat skannaamalla koko mahdollista hyökkäyspinta-alaa.

Haavoittuvuuksien tunnistus ja hallinta samassa paketissa

  • Security Center -hallinta - Pysy jatkuvasti tilanteen tasalla, mitä tulee yrityksesi tietoturvahaavoittuvuuksiin ja tapahtuneisiin vahinkoihin. Valmistele niin standardi- kuin tapauskohtaiset raportit riskeistä ja säädösten mukaisuuden toteutumisesta - ja paljon muuta.
  • Internet Asset Discovery - Listaa mahdolliset hyökkäysvektorit verkkouhka-arvioinnin avulla.
  • Kartoitustarkistukset - Tunnista hyökkäyspinta-alasi verkon sekä sen porttien tietoturvahaavoittuvuuksien tarkistuksella.
  • Haavoittuvuuksien tarkistukset - Havaitse yleisesti tiedossa olevat haavoittuvuudet järjestelmissä ja verkkosovelluksissa.
  • Haavoittuvuuksien hallinta - Hallitse haavoittuvuuksia keskitetysti tietoturvahälytysten avulla.
  • PCI DSS -säädöksenmukaisuus - Varmista, että tietoturvasi on sekä nykyisten että tulevien tietoturvasäädösten mukainen ja vähennä tietomurtoriskiä.

Arvioi haavoittuvuuksia täsmällisesti

Yritysten sisäisiin verkkoihin ja järjestelmiin tuodaan jatkuvasti niin uusia tietovarantoja kuin sovelluksia, ja ne kytkeytyvät kumppanien ja palveluntarjoajien toimesta myös ulkopuolisiin verkkoihin. Nämä yhdessä muodostavat kokonaan uusia, kriittisiä haavoittuvuuksia, jotka voivat olla avoin ovi hyökkääjille päästä käsiksi yrityksen järjestelmiin ja tietoihin. Digitalisoituvassa maailmassa yritysten on pakko olla äärimmäisen valppaina, ja samalla pitää huolta säädöstenmukaisuudesta toiminnassaan. Edelleenkään monet yritykset eivät ota kyberturva-asioita vakavasti.

Tietoturvasta vastaavien pitää pystyä arvioimaan haavoittuvuuksia monesta eri kulmasta jotta heillä on täsmällinen käsitys riskeistä, ja jotta he pystyvät minimoimaan tietoturvauhkat - sekä huolehtimaan lisäksi, että toiminta on säädösten mukaista. Oikein toteutettu haavoittuvuuksien hallinta parantaa merkittävästi käsitystäsi oman organisaatiosi tietoturvan kokonaistilasta.

Tuoteryhmä: 
Valmistaja: 

Kysy hinta myynnistämme! Puh. 010 830 5600 - email: myynti@ohjelmistot.com