Tyhjä

Yhteensä 0,00 €

SecurAccess

Anna oikea pääsy - oikeille henkilöille - oikeaan aikaan! Tänä päivänä on lähtökohtaisesti päästävä yrityksen verkkopalveluihin ja resursseihin ajasta ja paikasta riippumatta -toimistolla ja etätyössä. Lisäksi eri palveluihin on usein kyettävä rajoittamaan pääsyä ulkopuolisilta ja tietyiltä organisaation jäseniltä. Myös alihankkijat ja kumppanit muodostavat alati kasvavan sidosryhmän joilla tulee olla hallittu pääsy yrityksen resursseihin. Tämä luo kasvavan paineen identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM). Toimiva IAM-ratkaisu varmistaa ja tehostaa yrityksen toimintaa vastaamalla oikeanlaisista käyttöoikeuksista automaattisesti.

Identiteetin- ja pääsynhallinnan edut:

  • Varmistaa oikeanlaiset oikeudet yrityksen eri henkilöstö- ja sidosryhmille
  • Varmistat ja kontrolloit pääsyä luottamukselliseen tietoon
  • Lisäät varmuutta ottamalla käyttöön nk. kaksitasoinen tunnistautuminen.

SecurAccess on tekstiviestipohjainen nk. Tokenless® kaksitasoinen autentikointiratkaisu mm. VPN, SSL, Remote Desktop, WiFi ja web portaaali ratkaisuihin. Helppoa tunnistamista ja pääsynhallintaa. Käyttäjä voi milloin tahansa vaihtaa tokenin tyyppiä. Ottaessa käyttöön uuden token -tyypin tai päivittäessä olemassa olevan tokenin, tuhoutuu vanha metodi palvelimelta. Älypuhelimen vaihto on vaivatonta – tunnistaudut vain vanhaan puhelimeen ja uusi on aktivoitu.

Tuoteryhmä: 
Valmistaja: 

Kysy hinta myynnistämme! Puh. 010 830 5600 - email: myynti@ohjelmistot.com