Tyhjä

Yhteensä 0,00 €

SecurEnvoy

SecurAccess

Anna oikea pääsy - oikeille henkilöille - oikeaan aikaan! Tänä päivänä on lähtökohtaisesti päästävä yrityksen verkkopalveluihin ja resursseihin ajasta ja paikasta riippumatta -toimistolla ja etätyössä. Lisäksi eri palveluihin on usein kyettävä rajoittamaan pääsyä ulkopuolisilta ja tietyiltä organisaation jäseniltä. Myös alihankkijat ja kumppanit muodostavat alati kasvavan sidosryhmän joilla tulee olla hallittu pääsy yrityksen resursseihin. Tämä luo kasvavan paineen identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM).